Phương thức vận chuyển

Dacsandaklak.info sử dụng dịch vụ giao hàng của các bên thứ 3.

Thời gian giao hàng từ 02 - 08 ngày tùy thuộc khu vực.

Phí vận chuyển phụ thuộc khối lượng hàng và khu vực giao hàng cụ thể.